NNKY:n tunnustuspalkinto lukumummi- ja vaaritoiminnalle

25.4.2016

Suomen NNKY-liiton tunnustuspalkinto myönnettiin tänä vuonna teemalla sukupolvien välinen vuorovaikutus Niilo Mäki Instituutin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lukumummi- ja vaaritoiminnalle (6 000 €) sekä Suomen Valkonauhaliiton Laulukontti -hankkeelle (4 000 €). Sekä Lukumummi- ja vaaritoiminta että Laulukontti -hanke kokoavat luontevasti eri sukupolvet yhteen, yhteisen tekemisen äärelle.

Suomen NNKY-liitto on myöntänyt NNKY:n tunnustuspalkinnon vuodesta 2003. Merkittävän rahapalkinnon taustalla on vuonna 2002 perustettu Riutulan rahasto, jonka vuosituotolla liitto palkitsee NNKY:n toiminta-ajatuksen mukaisia ja naisten ja tyttöjen hyvinvointia edistäviä toimintoja. Tunnustuspalkinto ei ole apuraha, vaan se on nimensä mukaisesti tunnustus ansiokkaasti toteutuneesta työstä.

NNKY:n tunnustuspalkinto luovutettiin Suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhlassa Hotelli Helkassa Helsingissä 24. huhtikuuta 2016.

Lukumummi- ja vaaritoiminta 

Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä niiden 2.-6. luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapaavat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Lukumummi ja -vaari -toiminnan tarkoituksena onkin tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla.

Lukumummi ja -vaari -toimintamalli kehitettiin osana Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanketta (2012–2014). Toimintaa kehitettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Hankkeen päätyttyä toimintamallin levittämisestä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

– Lukumummi- ja vaaritoiminta on osoittautunut loistavaksi toimintamuodoksi, sillä se tukee lapsen oppimista, tarjoaa virkistävää toimintaa mummeille ja vaareille sekä ylipäätään luontevia kohtaamisia eri sukupolvien edustajien välillä, kertoo Niilo Mäki Instituutin Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeen Hanna Pöyliö.