Keskusjärjestön kannustinlisä


Myös MLL:n keskusjärjestö osallistuu jäsenhankinnan tukemiseen. Keskusjärjestö maksaa jokaisesta uudesta vuoden 2018 aikana saadusta aikuisjäsenestä viiden euron kannustelisän vuoden 2019 alussa.

Tulosta mitatessa verrataan yhdistyksen aikuisjäsenten määrää 31.12.2017 ja 31.12.2018. Nettokasvua laskettaessa verrataan jäsenmääriä, joihin sisältyvät: aikuisjäsenet, 1 v maksamattomat aikuisjäsenet, kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet. Rekisteröityjen 2 v maksamattomien jäsenten poistolla ei ole tuloksen kannalta merkitystä. Tulos voi olla myös negatiivinen, mutta siitä ei rokoteta.