Selviydytään kiusaamisesta -projekti

Selviydytään kiusaamisesta- projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi- Suomen piirin 2017 käynnistämä hanke, jota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa. Projektissa on hyödynnetty kasvatustieteen tohtori Päivi Hamaruksen sekä Lahden Valopilkku-projektin työntekijöiden laatimaa Kiusaamisen jälkihoidon- opasta (2015). Projekti perustuu ajatukseen siitä, että kiusaamisen ennaltaehkäisyyn on jo paljon toimia ja työkaluja käytettävissä, mutta kiusaamisen jälkihoitoon erittäin vähän. Tiedetään, että kiusaamisen pitkäaikaiset vaikutukset voivat heikentää nuoren hyvinvointia, vaikuttamalla muun muassa nuoren itsetuntoon, mielenterveyteen tai sosiaalisiin suhteisiin. Negatiiviset vaikutukset voivat seurata aikuisuuteen saakka.

Oppaan pohjalta Selviydytään kiusaamisesta- projekti alkoi kehittelemään matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintamallia 12-20-vuotiaille nuorille. Kehittelyn tuloksena syntyi Selviytyjät- kiusattujen nuorten vertaistukiryhmämalli, jossa tavoitteena on tukea kiusaamista kokeneen lapsen ja nuoren itsetuntoa, sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä elämänhallintaa niin, ettei kiusaaminen negatiivisia vaikutuksia ilmenisi, tai että ne eivät pitkittyisi. Ryhmä on voimavarakeskeinen ja perustuu nuoren vahvuuksien tunnistamiseen. Tärkeää on myös kokemus turvallisesta ryhmästä sekä vertaisten tuki. Ryhmätoiminta on suunnattu nuorille, jotka eivät ole välttämättä vielä muuan avun piirissä, he käyvät koulua, mutta esim. vanhemmilla, kuraattorilla tai opettajalla on herännyt huoli nuoren yksinäisyydestä, mielialasta tai itsetunnosta. Tavoitteena on nimenomaan pyrkiä käsittelemään nuoren kiusaamiskokemusta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, puhua siihen liittyvistä asioista sekä tunteista ja sen myötä hyväksyä kiusaamiskokemus osana menneisyyttä.

Ryhmissä keskitytään nuoren itsetuntoon, identiteettiin ja minäkuvaan liittyviin asioihin, harjoitellaan sosiaalisia taitoja sekä keskitytään tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Lisäksi projektissa tarjotaan vertaistukea kiusaamista kokeneiden nuorten perheille, sillä tiedetään, että kiusaaminen vaikuttaa koko perheen voimavaroihin, perheen sosiaalisiin suhteisiin, jopa taloudelliseen tilanteeseen. Ryhmissä tärkeää on hyödyntää vertaisryhmän tukea kiusaamiskokemuksen käsittelyssä, turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Projektin tavoitteena on ollut juurruttaa ja levittää kiusaamisen jälkihuollon matalan kynnyksen ryhmätoiminnan mallia Järvi-Suomen piirin alueelle sekä rakentaa toimiva koulutusmalli piirien käyttöön.

Seuraa projektin kuulumisia Facebookista.

Saat lisätietoa kiusaamisesta mm. täältä.

Seuraavat Selviytyjät -ryhmät käynnistyvät sekä Jyväskylässä, että Kuopiossa helmi-maaliskuussa 2019. Ryhmistä voi kysellä tai ryhmiin ilmottautua ottamalla yhteyttä Jyväskylässä Mari Tuppuraiseen ja Kuopiossa Elina Hartikaiseen. Yht.tiedot alla.

 

Lisätietoja:

Mari Tuppurainen

Projektipäällikkö

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Järvi-Suomen piiri/ Jyväskylä

mari.tuppurainen@mll.fi

p. 050 341 6945

 

Elina Hartikainen

Projektikoordinaattori

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Järvi-Suomen piiri/ Kuopio

elina.hartikainen@mll.fi

p. 050 352 8980