Vanhempainillat

Mediakasvatus

Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat.

 • Vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.
 • Vanhemmat saavat tietoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ja käsittävät oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehittymisessä.
 • Vanhemmat saavat konkreettista tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen haasteellisissa tilanteissa.

Vanhempain- ja koko perheen iltoja Vaakamalliin®

Kodin ja koulun hyvä yhteistyö vahvistaa hyvinvointia myös koulun arjessa. Vaakamalliin® perustuvia iltoja on tarjolla sekä vanhemmille että koko perheelle. Jokaisella illalla on oma ydinviesti, ja tavoitteena on iloita pienistäkin onnistumisista, vahvistaa osallisuutta sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Toiminnallisten, osallistavien iltojen tuloksena on oivalluksia vanhemmuudesta, yhteisöllisyyttä, iloa ja luottamusta. Illat räätälöidään huomioiden esim. lasten ikä.

Vanhempainilta: Ketään ei kiusata

 • Mitä kiusaaminen on lapsen arjessa, esim. koulussa ja netissä?
 • Kiusaaminen koskettaa kaikkia
 • Miten voi puuttua? Miten kiusaaminen ehkäistään?

Koko perheen ilta: Hyvät tavat – ihan turhaako?

 • Millaista käytöstä arvostetaan, ja miksi?
 • Keskustelua kielenkäytöstä, työrauhasta ja oikeudenmukaisuudesta
 • Mietitään yhteisiä pelisääntöjä

Koko perheen ilta: Koulu kohtaamispaikkana

 • Yksinäisyys on ikävää, mutta yksikin kaveri voi riittää
 • Tuttuihin ihmisiin on helpompi luottaa
 • Voiko koululla tehdä jotain yhdessä?

Vanhempainilta: Riittävän hyvä vanhempi

 • Millainen on hyvä äiti ja hyvä isä?
 • Tunnista lapsesi hyvät ominaisuudet
 • Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee rakkautta ja rajoja

Vanhempainilta: Ole rohkea itsesi

 • Anna lapselle juuret, auta kasvattamaan siivet
 • Keskustelua lapsen tunteista ja itsetunnosta
 • Miten vanhempana voi tukea lapsen itsenäistymistä?

Koko perheen ilta: mukavaa yhteistä tekemistä

 • illan otsikko voi vaihdella
 • esimerkkejä: kivojen juttujen rastirata, koko porukan kokkausilta, yhteinen retki luontoon, parhaat bändit eri aikoina –ilta…

Kysy lisää: nuorisotoiminnan koordinaattori Tiitu Lahtinen, tiitu.lahtinena)mll.fi, p. 050 587 4488