Lapsia piirtämässä liiduilla.

Koulutukset ja vanhempainillat

MLL:n Järvi-Suomen piiri järjestää koulutuksia paitsi vapaaehtoisille myös lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja koulujen tukioppilaille. Lasten ja nuorten vanhemmille piiri tarjoaa erilaisten teemojen ympärille rakennettuja vanhempainiltoja ja koko perheen iltoja.