Kiusatun nuoren kohtaaminen ja tukeminen

Selviytyjät-vertaisryhmämalli on kehitetty kiusaamista kokeneiden nuorten tukemiseksi Selviydytään kiusaamisesta -hankkeen aikana (2017-2019). Malli on 9-10 ryhmäkerran sisältävä toiminnallinen vertaisryhmämalli. Ryhmän avulla vahvistetaan niitä tekijöitä, joita kiusaaminen on nuoressa heikentänyt. Jokaiselle ryhmäkerralle on oma teemansa, kuten minäkuva, sosiaaliset tilanteet, tunteet tai ajatukset, ja ryhmäkerroilla pohditaan sitä, kuinka oma kiusaamiskokemus on vaikuttanut näihin. Olennaista on vertaistuki ja positiivinen ryhmä- ja vertaiskokemus. Kehitettyä mallia ja sen toiminnallisia menetelmiä voi hyödyntää myös yksilötyössä.

Selviytyjät -ryhmämalli- ja menetelmäkoulutus voidaan räätälöidä työyhteisön tarpeiden mukaan. Koulutuksessa keskitytään kiusatun nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen, kiusaamisen aiheuttamiin seurauksiin, kiusaamiselta tai kiusaamisen seurauksilta suojaaviin tekijöihin sekä Selviytyjät-vertaisryhmämalliin. Koulutus antaa valmiuksia kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen toiminnallisten harjoitteiden avulla, ja se soveltuu kaikille nuorten parissa työskenteleville. Koulutuksen jälkeen on mahdollista aloittaa oman vertaisryhmän järjestäminen mallin mukaisesti ja saada siihen materiaalit ja projektin työntekijöiden tuki. 

Selviytyjät -ryhmämalli- ja menetelmäkoulutuksen lisäksi voimme järjestää myös muita koulutuksia ja työpajoja työyhteisöissä kiusatun nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen liittyen. Kysy rohkeasti lisää!

Koulutuksesta kertoo mielellään lisää jenny.saksola@mll.fi tai 0503416945

Yläreunan kuva: Anni Salenius