Kiusatun nuoren kohtaaminen ja tukeminen

Selviytyjät-vertaisryhmämalli on kehitetty kiusaamista kokeneiden nuorten tukemiseksi Selviydytään kiusaamisesta -hankkeen aikana (2017-2019). Malli on 9-10 ryhmäkerran sisältävä toiminnallinen vertaisryhmämalli. Ryhmän avulla vahvistetaan niitä tekijöitä, joita kiusaaminen on nuoressa heikentänyt. Jokaiselle ryhmäkerralle on oma teemansa, kuten minäkuva, sosiaaliset tilanteet, tunteet tai ajatukset, ja ryhmäkerroilla pohditaan sitä, kuinka oma kiusaamiskokemus on vaikuttanut näihin. Olennaista on vertaistuki ja positiivinen ryhmä- ja vertaiskokemus. Kehitettyä mallia ja sen toiminnanllisia menetelmiä voi hyödyntää myös yksilötyössä.

Selviytyjät -menetelmä- ja -ryhmänohjaajakoulutus voidaan räätälöidä työyhteisön tarpeiden mukaan. Koulutuksessa keskitytään kiusatun nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen, kiusaamisen aiheuttamiin seurauksiin, kiusaamiselta tai kiusaamisen seurauksilta suojaaviin tekijöihin sekä Selviytyjät-vertaisryhmämalliin. Koulutus antaa valmiuksia kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen toiminnallisten harjoitteiden avulla, ja se soveltuu kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Koulutuksesta kertoo mielellään lisää Elina Hartikainen elina.hartikainen@mll.fi tai 0503528980

Yläreunan kuva: Anni Salenius