Kiusatun nuoren tukeminen

Selviytyjät-vertaisryhmämalli on kehitetty Selviydytään kiusaamisesta -projektissa kiusaamista kokeneiden nuorten tueksi. Malli on 9-10 tapaamiskertaa sisältävä toiminnallinen vertaisryhmämalli. Ryhmässä vahvistetaan niitä tekijöitä, joita kiusaaminen on nuoressa heikentänyt.

Jokaiselle ryhmäkerralle on oma teemansa, kuten minäkuva tai sosiaaliset tilanteet. Ryhmässä pohditaan, miten oma kiusaamiskokemus on vaikuttanut näihin. Keskeisessä roolissa ovat vertaistuki ja positiivinen ryhmä- ja vertaiskokemus. Kehitettyä mallia ja sen toiminnallisia menetelmiä voi hyödyntää myös yksilötyössä.

Valmiuksia kiusatun nuoren tukemiseen

Koulutus antaa valmiuksia kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen toiminnallisten harjoitteiden avulla, ja se soveltuu kaikille nuorten parissa työskenteleville. Koulutuksen jälkeen on mahdollista aloittaa oman vertaisryhmän järjestäminen mallin mukaisesti ja saada siihen materiaalit ja projektin työntekijöiden tuki. 

Selviytyjät -ryhmämalli- ja menetelmäkoulutus voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Koulutuksessa keskitytään kiusatun nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen, kiusaamisen aiheuttamiin seurauksiin, kiusaamiselta tai kiusaamisen seurauksilta suojaaviin tekijöihin sekä Selviytyjät-vertaisryhmämalliin.

Selviytyjät-ryhmämalli- ja menetelmäkoulutuksen lisäksi voimme järjestää myös muita kiusatun nuoren tukemiseen liittyviä koulutuksia ja työpajoja.

Koulutuksista kertoo mielellään lisää Jenny Saksola!

Yläreunan kuva: Hugo Korhonen