Nuori nojaamassa puuhun ja katsomassa järvelle.

Selviydytään kiusaamisesta -menetelmäkoulutus

Selviytyjät-vertaisryhmämalli on kehitetty Selviydytään kiusaamisesta -projektissa kiusaamista kokeneiden nuorten tueksi. Malli on 9-10 tapaamiskertaa sisältävä toiminnallinen vertaisryhmämalli. Ryhmässä vahvistetaan niitä tekijöitä, joita kiusaaminen on nuoressa heikentänyt.

Jokaiselle ryhmäkerralle on oma teemansa, kuten minäkuva tai sosiaaliset tilanteet. Ryhmässä pohditaan, miten oma kiusaamiskokemus on vaikuttanut näihin. Keskeisessä roolissa ovat vertaistuki ja positiivinen ryhmä- ja vertaiskokemus. Kehitettyä mallia ja sen toiminnallisia menetelmiä voi hyödyntää myös yksilötyössä.

Valmiuksia kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen

Selviydytään kiusaamisesta -menetelmäkoulutus antaa valmiuksia kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen toiminnallisten harjoitteiden avulla, ja se soveltuu kaikille nuorten parissa työskenteleville niin ryhmä- kuin yksilötyöhön.

Koulutuksessa keskitytään kiusatun nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen, kiusaamisen aiheuttamiin seurauksiin, kiusaamiselta tai kiusaamisen seurauksilta suojaaviin tekijöihin sekä Selviytyjät-vertaisryhmämalliin ja -menetelmiin. Koulutus voidaan myös räätälöidä tarpeiden mukaan. 

Koulutuksista kertoo mielellään lisää Jenny Saksola!

Yläreunan kuva: Hugo Korhonen