Äiti ja lapsi halaamassa.

Mentalisaatioperustaiset koulutukset

MLL:n kehittämistyön tuloksena on syntynyt paljon uusia työmuotoja ja hyviä käytäntöjä, jotka lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia.

Vauvaperheiden Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät ja 1-6-vuotiaiden Lapsi mielessä -perheryhmät perutuvat pienten lasten vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen. Niissä tehdään sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävää työtä tulevaisuuden ongelmien ehkäisemiseksi.