Mentalisaatioperustaiset koulutukset

MLL:n kehittämistyön tuloksena on syntynyt paljon uusia työmuotoja ja hyviä käytäntöjä, jotka lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia. Viime vuosina on keskitytty pienten lasten vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen.

Vauvaperheiden Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät ja 1-6-vuotiaiden Lapsi mielessä -perheryhmät ovat saaneet vanhemmilta kiittävää palautetta. Niissä tehdään sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävää työtä tulevaisuuden ongelmien ehkäisemiseksi.