Selviytyjät-ryhmänohjaajakoulutus

Selviytyjät-ryhmämalli on kehitetty kiusaamista kokeneiden nuorten tukemiseksi Selviydytään kiusaamisesta -hankkeen aikana (2017-2019). Malli on voimavarakeskeinen, vertaistukeen pohjautuva ryhmätyöskentelymuoto, jossa keskitytään kiusatun nuoren itsetunnon, identiteetin ja elämänhallinnantaitojen vahvistamiseen.

Selviytyjät-ryhmänohjaajakoulutus voidaan räätälöidä työyhteisön tarpeiden mukaan keskittyen joko kiusaamisen aiheuttamien seurausten tunnistamiseen ja tukemiseen tai vertaisryhmätoiminnan käynnistämiseen. Koulutus antaa valmiuksia kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen toiminnallisten harjoitteiden avulla, ja se soveltuu kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Koulutuksesta kertoo mielellään lisää projektipäällikkö Mari Tuppurainen.