Tukioppilaat istumassa lattialla keskittyneen näköisinä.

Tukioppilaskoulutukset

MLL:n Järvi-Suomen piiri kouluttaa yläkouluikäisiä nuoria koulujen tukioppilaiksi. Tukioppilas on vapaaehtoinen, luotettava oppilas, joka haluaa olla tukemassa hyviä kaverisuhteita ja parantamassa koulun yhteishenkeä.

Koulutuksessa käsitellään mm. tukioppilastoiminnan perusteita, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Koulutetut tukioppilaat saavat myös menetelmiä uusien seiskaluokkalaisten ryhmäyttämiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen.

Myös jatkokoulutusta tarjolla

Peruskoulutuksen käyneille tukioppilaille järjestetään jatkokoulutusta mm. seuraavista aiheista:

  • Mediakasvatus
  • Kiusaamisen ehkäiseminen
  • Ryhmäyttäminen
  • Osallisuus
  • Itsetunto ja itsetuntemus
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Päihteet

Lisätietoja antaa nuorisotoiminnan koordinaattori Tiitu Lahtinen.