Ladattava materiaali

Ohesta voit ladata maksuttomasti Selviydytään kiusaamisesta -projektin tuottaman Yksilöohjauksen oppaan kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen. Opas pitää sisällään tietoa kiusaamiseen liittyen, yksilöohjauksen mallin sekä lukuisia harjoitteita kiusaamisteeman käsittelyyn nuoren kanssa.

Sivun yläreunan kuva: Hugo Korhonen