Kaksi pientä poikaa leikkimässä hiekkalaatikolla.

Tilapäinen lastenhoitoapu työnantajille

MLL tarjoaa yrityksille ja yksityisille lastenhoitoapua tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen. Työnantaja voi tarjota tilapäistä lastenhoitoapua työntekijöille keventämään etäpäivien työntekoa, auttamaan sairaan lapsen hoidossa tai helpottamaan arkea pienten koululaisten loma-ajan hoidon kanssa.

Lisätietoja työnantajan tarjoamasta tilapäisestä lastenhoitoavusta antaa lastenhoitotoiminnan koordinaattori Merja Pitkänen merja.pitkanen@mll.fi.


MLL kouluttaa hoitajat 

Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita, 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL huolehtii myös hoitajien jatkokoulutuksesta ja ohjauksesta. Kaikilta hoitajilta selvitetään rikostausta ennen työn aloittamista.

Hoitajat huolehtivat lapsen turvallisuudesta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.