Piiri kunnan kumppanina

Lapsiin investoiminen on järkevää. Ongelmia ehkäisevä ja hyvinvointia edistävä työ on monin verroin kannattavampaa kuin ongelmien korjaaminen kalliisti jälkeenpäin. Lapsiin panostaminen on myös kaikkien kuntalaisten etu: lapsiystävällinen kunta on kaikille hyvä.

Yhteistyöllä varhaista tukea lapsiperheille

Lasten hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille varhaista tukea. Järjestöt tarjoavat avointa ja kynnyksetöntä toimintaa lapsiperheille ja toimivat yhteistyössä kuntien kanssa.

MLL:n perheille tarjoamat palvelut ovat osa paikallista ja valtakunnallista hyvinvointiverkostoa. Ne perustuvat käytännössä testattuihin valtakunnallisiin malleihin.

MLL:n ja kunnan yhteistyöllä

 • Lisätään perheiden varhaista tukea
 • Monipuolistetaan palvelutarjontaa
 • Vähennetään päällekkäistä toimintaa
 • Kehitetään palveluja perheiden tarpeiden mukaisesti
 • Luodaan lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen toteuttamiseen
 • Vahvistetaan vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista

MLL tarjoaa lapsiperheille mm.

 • Avoimia kohtaamispaikkoja
 • Vertaistukea
 • Sukupolvia yhdistävää toimintaa
 • Tukihenkilötoimintaa
 • Tapahtumia
 • Tilapäistä lastenhoitoapua