Piiri kunnan kumppanina

Lasten ja nuorten tärkeimmät kasvuympäristöt perheen jälkeen ovat varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan toiminta. Ne ovat kaikki kuntapalveluita. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä lasten ja nuorten asiat korostuvat kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa entisestään.

Lapsiin investoiminen on järkevää. Ongelmia ehkäisevä ja hyvinvointia edistävä työ on monin verroin kannattavampaa kuin ongelmien korjaaminen kalliisti jälkeenpäin. Lapsiin panostaminen on myös kaikkien kuntalaisten etu: lapsiystävällinen kunta on kaikille hyvä.

Yhteistyöllä varhaista tukea lapsiperheille

Lasten hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille varhaista tukea. Järjestöt tarjoavat avointa ja kynnyksetöntä toimintaa lapsiperheille ja toimivat yhteistyössä kuntien kanssa.

MLL:n perheille tarjoamat palvelut ovat osa paikallista ja valtakunnallista hyvinvointiverkostoa. Ne perustuvat käytännössä testattuihin valtakunnallisiin malleihin.

MLL:n ja kunnan yhteistyöllä

 • Lisätään perheiden varhaista tukea
 • Monipuolistetaan palvelutarjontaa
 • Vähennetään päällekkäistä toimintaa
 • Lisätään avoimen varhaiskasvatuksen tarjontaa
 • Kehitetään palveluja perheiden tarpeiden mukaisesti
 • Luodaan lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen toteuttamiseen
 • Vahvistetaan vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista

MLL tarjoaa lapsiperheille mm.

 • Avoimia kohtaamispaikkoja
 • Vertaistukea
 • Sukupolvia yhdistävää toimintaa
 • Tukihenkilötoimintaa
 • Tapahtumia
 • Tilapäistä lastenhoitoapua