Lapsia ja vanhempia lukemassa kirjoja.

Perhekeskusyhteistyö

MLL:n monipuolinen toiminta osana kunnan perhekeskuksia vahvistaa perheiden tukiverkostoja ja ehkäisee tehokkaasti arjen ongelmien kasaantumista. Useissa perheiden pulmatilanteissa toisten vanhempien tarjoama vertaistuki riittää eikä ammattiapuun ole tarvetta turvautua. 

MLL:n ammatillisesti tuettu ja vapaaehtoisvoimin toteutettu perhekeskustoiminta on elinvoimaista. MLL panostaa vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaamiseen, jonka avulla varmistetaan perhekeskustoiminnan jatkuvuus. Perhekeskustoiminnan koordinaattorit vahvistavat vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista sekä auttavat paikallisyhdistyksiä rekrytoimaan uusia vapaaehtoisia toimintaan.