Tukihenkilötoiminta

MLL:n Järvi-Suomen piirin tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveri-, heppakaveri-, perhekummi-, ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta sekä sosiaalihuoltolain mukainen tukihenkilötoiminta. Tukihenkilöinä toimivat MLL:n koulutetut vapaaehtoiset. Jokainen vapaaehtoinen myös haastatellaan kahden kesken. Heiltä pyydetään rikosrekisteriote, ja he noudattavat vaitiolositoumusta.

MLL:n tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Tukihenkilötoiminnan koordinaattorit tukevat sekä vapaaehtoista että perhettä tukisuhteen aikana. Perheillä on myös mahdollisuus käydä Lapset puheeksi®-keskustelu piirin työntekijän kanssa. 

Toimintaa kumppanuuskunnissa

Järjestämme tukihenkilötoimintaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Toiminta mahdollistuu STEAn ja kuntien rahoituksella. Piirillä ja kunnilla on kuntakumppanuussopimuksia. Voit tarkistaa, onko kunnallasi ja piirillä keskinäinen sopimus. Jos sitä ei ole, voit olla yhteydessä piirimme toiminnanjohtajaan ja voimme käynnistää kuntaneuvottelun.

Hakemuksen voi tehdä itse tai yhdessä

Kuntien perhe- ja maahanmuuttajapalveluista voidaan ohjata perheitä tekemään hakemus tukihenkilön saamiseksi. Hakemus voidaan tehdä yhdessä työntekijän kanssa, tai perhe voi hakea tukihenkilöä itse. Toiminta on perheelle maksutonta.

Tukihenkilöhakemuksen käsittelee piirin työntekijä.  Tukea hakevan lapsen, nuoren tai vanhemman ja vapaaehtoisen tukihenkilön yhteen saattaminen ja tukisuhteen aloitus tehdään välittömästi sopivan vapaaehtoisen löydyttyä. Piiri rekrytoi toimintaan uusia vapaaehtoisia säännöllisesti.

Tästä pääset esitteeseen: