Kunnille

YHTEISTYÖLLÄ VARHAISTA TUKEA LAPSIPERHEILLE

Lasten ja nuorten palveluihin panostaminen on kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää kunnan varoja. Hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ on monin verroin kannattavampaa kuin ongelmien korjaaminen kalliisti jälkeenpäin. 

Lasten hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille varhaista tukea.

MLL tarjoaa kunnalle ammatillista kumppanuutta lapsiperheiden tukemiseksi

Yhteistyön avulla:

  • Lisätään varhaista tukea ja ennaltaehkäisevää toimintaa
  • Monipuolistetaan palvelutarjontaa perheille
  • Vähennetään päällekkäistä toimintaa
  • Lisätään avoimen varhaiskasvatuksen tarjontaa
  • Kehitetään perheiden tarpeiden mukaisia palveluja
  • Luodaan lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen toteuttamiseen
  • Vahvistetaan vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista