Koulutukset ammattilaisille

TYÖKALUJA JA INSPIRAATIOTA ARJEN TYÖHÖN

MLL:n kehittämistyön tuloksena on syntynyt paljon uusia työmuotoja ja paljon hyviä käytäntöjä, jotka lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia. Viime vuosina on keskitytty pienten lasten vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen. Neuvoloiden Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät ja varhaiskasvatuksen Lapsi mielessä
-perheryhmät ovat saaneet vanhemmilta kiittävää palautetta. Niissä tehdään sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävää työtä tulevaisuuden ongelmien ehkäisemiseksi.