Lastenhoitotoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto tukee vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Yhtenä tuen muotona on lastenhoitoapu, joka on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen. Lastenhoitotoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on helpottaa perheiden arjen haasteita. MLL:n Järvi-Suomen piirin työntekijät ohjeistavat kuntien henkilöstöä lastenhoitotoimintaan liittyvissä asioissa, jotta perheiden ohjaaminen avun piiriin on vaivatonta ja asianmukaista. Lastenhoitotoimintaa välitetään niiden kuntien alueella, jotka avustavat toimintaa.

Lastenhoitotoiminta ei ole mahdollista ilman kuntien tukea. Lastenhoitotoiminnan välitys tapahtuu kokonaisuudessaan selainpohjaisen välitysjärjestelmän avulla. Toiminta on nopeaa ja perheet voivat tehdä tilauksen haluamanaan ajankohtana, esim. iltaisin, jolloin tilaukset tallentuvat järjestelmään. Hoitajavälitys on avoinna arkisin klo 7.00-12.00. Perhe rekisteröityy käyttäjäksi os. http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lastenhoito/

Perhe voi tilata hoitajan kotiin omien tarpeidensa mukaan esimerkiksi, kun

 • lapsi sairastuu
 • vanhempi sairastuu
 • lapsen vakituinen hoitaja sairastuu
 • vanhempi on työmatkalla, kokouksessa, opiskelemassa, hoitamassa asioita
 • vanhempi haluaa hetken hengähtää tai käydä harrastuksissa.

Lastenhoitotoiminnan periaatteet

 • Perhe on hoitajan työnantaja
 • Hoitajat eivät ole työsuhteessa MLL:oon
 • MLL kouluttaa, ohjaa ja tukee hoitajia
 • Hoitajat valitaan haastattelujen perusteella
 • Hoitaja huolehtii lapsen turvallisuudesta, hyvästä hoidosta ja viihtymisestä vanhempien antamien ohjeiden mukaan
 • Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa
 • Lastenhoitotoiminnalla on laatuohjeistus

Hoitajat

 • Hoitajina työskentelee eri-ikäisiä henkilöitä, puolet hoitajista on alle 20-vuotiaita
 • Hoitajat ovat suorittaneet MLL:n lastenhoitokurssin tai heillä on lastenhoitotehtäviin soveltuva koulutus
 • Hoitajat työskentelevät kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin

Perheen tehtävänä hoitajan työnantajana on

 • Antaa hoitajalle tarkat ohjeet lapsen hoidosta
 • Maksaa hoitajalle MLL:n suosittelema tuntipalkka (8,20 €/h) ja antaa palkkatosite
 • Maksaa TyEL-eläkemaksu (lisätietoja www.vero.fi) vuonna 2016 maksu suoritetaan, kun samalle hoitajalle maksetaan yli 57,51 €/kuukausi.
 • Ottaa tapaturmavakuutus, jos ulkopuolista apua käytetään kodissa yli 12 päivää kalenterivuodessa
 • Hoitaa muut työnantajan velvoitteet