Perhekummitoiminta

Perhekummitoiminta osana lapsiperheiden palveluita

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhekummitoiminta on piirin organisoimaa ja ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toimintamme perustuu kuntakumppanuuteen ja on osa lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluita. Toiminnan tarkoituksena on tukea ensisijaisesti perheen vanhempia keskustelemalla ja kuuntelemalla sekä auttamalla arjen asioissa. Tavoitteena on lisätä perheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa. Kummisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus.

MLL:n Perhekummitoiminta on suunnattu neuvolaikäisten lasten perheille. Perheen tuen tarve voi syntyä esimerkiksi uudenlaisen elämäntilanteen, paikkakunnalle muuton tai perhesuhteissa tapahtuneiden muutosten myötä. Sivun vasemman palkin kautta löytyy otsikolla Perheiden kokemuksia sitaatteja, jotka ovat perheiden itsensä antamia perusteluja sille, miksi he toivoivat perheelleen Perhekummia. Perhe voi hakeutua Perhekummitoiminnan piiriin itse ottamalla yhteyttä alueen koordinaattoriin tai kunnan työntekijän, esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajan tai lasten kehityksen tukiyksikön, ohjaamana.

Perhekummitoiminta perustuu perheen ja Perhekummin väliseen sopimukseen, jossa on määritelty kummisuhteen keston lisäksi myös kummisuhteelle asetetut tavoitteet ja tapaamisajankohdat.

Perhekummitoiminnasta vastaava koordinaattori on säännöllisesti yhteydessä perheeseen ja Perhekummiin puhelinsoittojen ja kummitoimintaan olennaisesti liittyvien toiminnanohjaustapaamisten muodossa. Koordinaattori on Perhekummien käytettävissä aina, kun toiminnan kautta herää kysyttävää tai tarvetta yhteiselle pohdinnalle.

Lisätietoja perhekummitoiminnasta ja kuntakumppanuudesta:

MLL:n Järvi-Suomen piiri: toiminnanjohtaja Mirja Lavonen-Niinistö, p. 0400 706 750 tai mirja.lavonen-niinisto(at)mll.fi