Tukihenkilötoiminta

Mitä on tukihenkilötoiminta?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin lastensuojelun tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua ennaltaehkäisevää lastensuojelutoimintaa. Toteuttajina toimivat MLL:n Järvi-Suomen piirin koulutetut vapaaehtoiset. Tukihenkilötoiminta tarjoaa apua ja tukea lapsen, nuoren ja lapsiperheen arkeen keskustelun, kuuntelun ja tekemisen muodossa. Toimintaa toteutetaan ostopalvelusopimuksella ja se on perheille maksutonta.

Kenelle?

Sosiaalihuoltolain alainen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu 5–17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille, jotka tarvitsevat luotettavaa aikuista arkeen rinnalla kulkijaksi. Toiminta edellyttää lastensuojelun asiakkuutta.

Miten käytännössä?

Tukihenkilön tehtävänä on olla vanhempien tukena sekä lasten ja nuorten rinnalla kulkijana tavallisessa arjessa. Tukihenkilö keskustelee, kuuntelee ja on mukana tavallisissa arjen puuhissa. Yhdessäolon lisäksi lasten ja nuorten kanssa tukihenkilö voi käydä vaikka elokuvissa, uimahallissa, harrastuksissa tai keskustella lasta ja nuorta askarruttavista asioista.

Vapaaehtoiset haastatellaan ja koulutetaan tukihenkilön tehtävään. Lisäksi vapaaehtoisille tarjotaan täydennyskoulutusta, ohjausta, vertaistapaamisia ja virkistystä toiminnan aikana. MLL:n työntekijät etsivät vapaaehtoisten tukihenkilöiden joukosta perheen, lapsen ja nuoren tarpeet ja toiveet täyttävän tukihenkilön. Ennen toiminnan alkua tarkistetaan kaikilta tukihenkilötoimintaan mukaan tulevilta vapaaehtoisilta rikosrekisteriote.

Tuettavat ohjataan toimintaan lastensuojelun kautta. Toiminta käynnistyy esim. sosiaalityöntekijän arvioinnin ja yhteisen keskustelun kautta. Tukisuhteen aikana toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisissä yhteisissä tapaamisissa, joihin osallistuvat sosiaalityöntekijä, MLL:n työntekijä, tuettava lapsi / nuori perheineen sekä tukihenkilö.

Lisätietoja:

Kaarina Lehto, p. 040 833 7641

kaarina.lehto(at)mll.fi