Nuorten unelmapajat

Nuorten unelmapajat syntyivät osana RAY:n tukemaa Kohtaamisia ja kasvua arjessa -hanketta (2012−2014). Unelmapajojen ideana oli tuoda esille nuorten omia ideoita ja innostaa heitä rakentamaan ja toteuttamaan nuorisotoimintaa. Nuoret muodostivat ryhmiä, joissa unelmoitiin paremmasta maailmasta, minkä jälkeen unelmista työstettiin konkreettisia toimintaideoita.

Unelmapajoissa syntyi lukuisia mahtavia nuorisotoiminnan muotoja, joista osa toteutettiin yhdessä paikallisen MLL-yhdistyksen, koulun, kunnan, seurakunnan ja/tai muiden järjestöjen kanssa. Tässä pari innostavaa esimerkkiä nuorten toteutuneista unelmista:

Hunting Experiences

Anttolan yläkoululaisten suunnitteleman Hunting experiences -kerhon ajatus lähti siitä, että nuoret halusivat kokeilla erilaisia harrastus- ja toimintamuotoja sitoutumatta esim. johonkin seuraan. Kerho kokoontui noin kerran kuukaudessa. Paikalliset toimijat lähtivät innokkaasti mukaan: tarjosivat kokeilumahdollisuuden uuteen harrastukseen joko täysin maksutta tai nimellistä korvausta vastaan. Kerhossa kokeiltiin mm. kalliokiipeilyä ja kanootilla melomista mutta myös leivottiin yhdessä pizzaa ja katsottiin elokuvia.

Toivakan apinapuisto

Toivakan yläkoululaisten haaveilun tuloksena syntyi “apinapuisto”, nuorille suunnattu toimintapuisto. Nuorten ajatuksena oli, että pienemmille lapsille on kyllä monenlaisia leikki- ja ajanviettopaikkoja, mutta nuorille ei niinkään. MLL:n Toivakan yhdistys otti asiasta kopin, käynnisti yhteistyöryhmän Järvi-Suomen piirin työntekijän avulla ja lähti viemään ideaa eteenpäin. Kunta suhtautui asiaan myönteisesti ja varasi toimintapuistolle tilan koulukeskuksen piha-alueelta. Kun vielä rahoitus ja talkoolaiset saatiin hankittua, puisto rakennettiin ja nuoret saivat käyttöönsä mukavan oleskelu- ja liikuntapaikan.

Kuva: Fredriikka Pietilä