Tukioppilastoiminta

Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa parantaa kouluhenkeä ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia, pitävät oppitunteja kummiluokkalaisille ja toimivat keskustelukumppaneita. Tukioppilaat saavat koulutuksen ja jatkuvaa ohjausta koulunsa tukioppilasohjaajalta. Tukioppilaiden toiminta perustuu vertaistukeen ja sen tarkoituksen on parantaa kouluilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista.

 

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu nuorten väliseen vertaistukeen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja.

Tukioppilastoiminta on aloitettu vuonna 1972 ja tällä hetkellä sitä on n. 90%:ssa perusopetuksen 7.-9.-vuosiluokkien kouluista. 1-6-vuosiluokilla voi olla Kummitoimintaa ja lukioissa Tutortoimintaa.

Tukioppilastoiminta on vertaistukea. Nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Toiminta lisää vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa. Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa sekä nuoren äänen kuulemista ja nuoria puhuttavien asioiden esiintuomista. Toiminnalla voidaan lisätä myös oppilaiden ja opettajien välistä yhteistyötä.

MLL:n Järvi-Suomen piiri kouluttaa tukioppilaita liitteyen esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen sekä tunnetaitoihin; tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun. On ymmärrettävä, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki keinot niiden purkamiseen eivät ole. Koulupäivään mahtuu monenlaisia tunteita ja tunnelmia, erityisesti yläkoulussa, jossa eletään nuoruuden haavoittuvaa ja herkkää aikaa. Nuori vertaa itseään samanikäisiin ja pohtii, kelpaanko minä, hyväksytäänkö minut. Kaverisuhteiden muodostaminen ja ryhmässä toimiminen edellyttävät hyviä tunnetaitoja. Omia ja muiden tunteita ymmärtävästä nuoresta kasvaa muita huomioon ottava aikuinen.

 

Tukioppilastoiminnan muodot

Jokainen koulu toteuttaa omannäköistä toimintaansa, jolloin toimintamuodot saattavat vaihdella. Tukioppilastoiminnan muotoja voivat olla

 • uusien oppilasryhmien "kummeina" toimiminen
 • ryhmäytymisen tukeminen (oppitunnit ja tutustumisleikit)
 • valtakunnallisen Koulurauhan julistaminen
 • tiedottaminen koulun ja nuorten palveluista
 • luotettavana keskustelukumppanina toimiminen
 • ohjaaminen muihin palveluihin
 • koulukiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen
 • teemapäivät, tempaukset ja tapahtumat esim. ystävänpäivät ja koulun aloittajaisjuhlat

Tukioppilastoiminta tarjoaa osallistuvalle nuorelle

 • tekemisen paikkoja
 • ei-muodollisen oppimisympäristön
 • ryhmätyö- ja yhteistyötaitojen oppimista
 • koulutuksen toimintaan ja jatkokoulutuksia
 • toisten oppilaiden auttamista
 • koulun viihtyvyyden parantamista
 • eväitä tulevaa elämää varten.

Tukea saa piiriltä ja yhdistyksiltä

Voit kääntyä piirin puoleen, jos sinulla on jotain kysyttävää toiminnasta. Lisäksi piiri neuvoo tukioppilaiden koulutukseen liittyvistä asioista ja antaa tietoa kouluttajista. Piirin kautta voi tilata myös perus- ja jatkokoulutuksia. Lisäksi piirin järjestää ohjaajille ohjaajapäiviä ja -koulutusta.

Paikallisyhdistyksessä voi olla nimetty tukioppilastoiminnan tai nuoristyön vastaava. Yhdistys voi olla mukana toteuttamassa paikallista koulutusta, tukea toimintaa tai olla apuna järjestämässä tempausta. Ota rohkeasti yhteyttä omaan paikallisyhdistykseesi.

Tukioppilastoimintaa toteutetaan sadoissa peruskoulun yläasteen kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen.

Tukioppilastoiminta pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomiseen koulussa. Tukioppilastoiminnassa painotetaan erityisesti oppilaiden osuutta: oppilaat ovat vastuussa toisistaan, niin koulussa kuin vapaa-aikanakin.

Tukioppilaat ovat oppilastovereiden valitsemia, heidän luottamustaan nauttivia sekä tehtäväänsä koulutettuja oppilaita.

Tarkempaa tietoa tukioppilastoiminnasta löydät Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisilta sivuilta http://www.mll.fi/kasvattajille. Lisätietoja tukioppilastoiminnasta voit kysyä oman paikkakuntasi kouluilta (tukioppilasohjaajalta) tai MLL:n Järvi-Suomen piirin vapaaehtoiskeskuksista.

Tukioppilasohjaajille laadittua perehdyttämiskansiota voit tilata verkkokaupasta.

 

Lisätietoja:

Anitta Pykäläinen p. 050 587 4488,
anitta.pykalainen(at)mll.fi

Tietoa valtakunnallisesta tukioppilastoiminnasta:
http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/