Vertaisryhmät

Vanhempien vertaisryhmätoiminta on lähtenyt käyntiin vanhempien omista tarpeista. Vertaisryhmien tarkoituksena on tukea tavallista arkipäiväistä vanhemmuutta. Tärkeään osaan vertaisryhmätoiminnassa nousee kokemusten vaihto, tasa-arvoisuus, toisten kunnioittaminen ja usko omaan vanhemmuuteen sekä yhdessä oppiminen.

Vertaisryhmässä on tarkoituksena jakaa keskustelun ja toiminnan kautta arkielämään ja vanhemmuuteen liittyviä asioita. Vertaisryhmissä toiminta perustuu ryhmäläisten itseohjautuvuuteen ja ryhmien tarkoituksena on toimia ilman varsinaista vetäjää.

Vertaisryhmä on joukko samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat yhdessä. Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja jokaisen osallistujan kunnioitukseen.

Vanhempien vertaisryhmässä on mahdollista

  • tavata muita vanhempia, jotka ovat samanlaisessa elämäntilanteessa
  • vaihtaa mielipiteitä, kokemuksia ja tunteita vanhemmuudesta
  • saada uusia ajatuksia lapsuudesta, aikuisuudesta ja vanhemmuudesta
  • löytää uusia ratkaisuja arkisiin tilanteisiin
  • antaa ja saada käytännön apua
  • toimia yhdessä ja kokea yhteenkuuluvuutta
  • vaikuttaa laajemmin, jopa yhteiskunnallisesti

Lisätietoja perhekeskustoiminnan koordinaattoreilta: Yhteystiedot