Keitä me olemme

MLL:n Järvi-Suomen piiri toimii MLL:n kolmitasoisen organisaation keskimmäisellä tasolla. Teemme tiivistä yhteistyötä keskusjärjestön, 9 muun piirin ja alueemme 113 paikallisyhdistyksen kanssa. Yhdistykset toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin.

MLL:n Järvi-Suomen piirissä työskentelee tällä hetkellä 30 palkallista työntekijää, joista 12 piirin erillistoiminnoissa. Ammattitaitoisesta joukostamme löytyy mm. tukihenkilötoiminnan ja perhekeskustoiminnan koordinaattoreita, projektityöntekijöitä ja hallinnon ammattilaisia.

Työntekijöillä on tukenaan samaa työtä tekevistä kollegoista muodostettu tiimi, jossa kehitetään toimintaa yhdessä. Tiimit toimivat työnohjauksellisina vertaisryhminä.

Uudet työntekijät saavat tehtäviinsä kattavan perehdytyksen heti työsuhteen alussa. Ammattitaidon kehittymistä tuemme tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuksia lisäkouluttautumiseen.

Palkkauksessa noudatamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. 

"Työyhteisössämme on rento meininki, toisen työtä arvostetaan ja ollaan ystävällisiä. Työntekijöihin ja heidän osaamiseensa luotetaan."