Arvomme

Koetko sinäkin nämä arvot tärkeiksi?

MLL:n arvot näkyvät jokapäiväisessä työssämme ja työntekijöidemme ajattelussa mm. seuraavasti:


Lapsen ja lapsuuden arvostus

"Jokainen, joka arvostaa ja puolustaa lasta ja lapsuutta, toimii yhteiskunnallisesti merkittävällä tavalla. Kaikki työmme tähtää siihen, että lapsilla ja perheillä olisi hyvä olla."

Yhteisvastuu

"Olemme lapsiperheiden äänitorvi. Vaikutamme lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin liittyviin asioihin ja pidämme esillä heidän oikeuksiaan."

Inhimillisyys

"Työkaverini ovat tsemppaavia, innostavia ja kannustavia. He antavat positiivista palautetta ja kannustavat tarvittaessa."

Yhdenvertaisuus

"Työyhteisössäni on parasta yhteen hiileen puhaltaminen, innostuneisuus ja luovuus. Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti."