Tietoa MLL:n Järvi-Suomen piiristä

Piirin neljä vapaaehtoiskeskusta sijaitsevat Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Mikkelissä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n piirijärjestönä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Piirin alueella toimii yli sata paikallisyhdistystä.

Piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Toiminnan lähtökohtana on perheiden tarpeet; lapsiperheiden arki, sen haasteet ja ilon aiheet. Päämääränä on edistää maakuntien lasten hyvinvointia ja turvallisia elinoloja. Piiri toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien edistäjänä sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Tuki yhdistyksille

MLL:n paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Piirin tärkeimpänä tehtävänä on mahdollistaa paikallisyhdistysten toiminta tukemalla yhdistyksiä toiminnan toteuttamisessa, sekä kouluttamalla yhdistyksiä esimerkiksi työnantajana toimimisessa, tukemalla vapaaehtoisten jaksamista ja antamalla yhdistyksille ohjausta ja neuvontaa.