Lapset ensin -keräys

MLL:n perinteinen Lapset ensin -kevätkeräys järjestettiin tänä vuonna 1.4.–15.5.2019. Keräyksessä piirin MLL:n paikallisyhdistykset kokosivat varoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi tehtävää työtä varten. Samalla muistutettiin, että jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja että MLL tukee vanhemmuutta paikallisesti lähellä perheitä.

Tuotot tukioppilastoimintaan

MLL:n Järvi-Suomen piirin keräysteemana oli tänä keväänä "Kaveruus kantaa". Keräyskohteena oli tukioppilastoiminta, erityisesti kaveritaitojen vahvistaminen tukioppilastoiminnassa. Keräyksen tuottoja käytettiin tukioppilaskoulutuksiin ja -leireihin sekä vanhempainiltoihin em. teemasta.