Kylämummi- ja vaaritoiminta

Kylämummi ja -vaari -toiminnasta iloa kaiken ikäisille!

Sukupolvien välinen kohtaaminen ja yhdessäolo rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Kanssakäymisessä lapsi saa aikuisen aikaa, turvallisuutta, elämyksiä ja elämänkokemusta joita vasten hän voi peilata omia tunteitaan. Isät ja äidit puolestaan saavat tukea omaan vanhemmuuteensa ja mummien ja vaarien arki saa uutta merkitystä ja heidän hyvinvointinsa lisääntyy.

Kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta viettää aikaa biologisen isovanhempansa kanssa. Sen sijaan aktiivisten ikäihmisten määrä lisääntyy. Moni haluaa jakaa ja siirtää omaa tietämystään ja osaamistaan sukupolvelta toiselle. Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä kylämummi- ja vaaritoiminta mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen myös niissä perheissä, joissa siihen ei muuten olisi tilaisuutta.

Kaikkien tiedot ja taidot ovat tärkeitä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Kylämummit ja -vaarit eivät ole yksittäisten lasten varamummeja tai -vaareja, vaan he toimivat esimerkiksi päiväkodeissa ja perhekahviloissa. Kylämummit ja -vaarit voivat mm. lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä ja järjestää heille luontorasteja.

Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen. Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuksellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Voi itse päättää, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.

Uutena toimintamuotona koulujen lukumummit ja -vaarit. MLL:n Järvi-Suomen piiri on kehittänyt yhdessä Niilo Mäki instituutin kanssa lukumummit ja -vaarit -toimintaa, jossa kylämummit ja -vaarit lukevat lasten kanssa koululla.

Kylämummeille ja -vaareille järjestetään vertaistapaamisia, tukea ja ohjausta. Toiminnasta ei kerry kuluja.

Tule mukaan!

Lisätietoja perhekeskustoiminnan koordinaattoreilta: Yhteystiedot