Mummon kanssa mustikkaan

Mummon kanssa mustikkaan -toiminta on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi- ja vaaritoimintaa. Toiminnassa sukupolvet kohtaavat: lapsiperheet toimivat luontoon ja ympäristökasvatukseen liittyen yhdessä MLL:n luontomummien ja – vaarien kanssa. Toiminta voi olla esimerkiksi retkiä lähiluontoon tai kansallispuistoihin, kerhotoimintaa tai luontomummin tai – vaarin vierailu MLL:n perhekahvilassa.

Toimintamalleja pilotoitiin syksyn 2015 aikana MLL:n Järvi-Suomen piirin alueella yhteistyössä Metsähallituksen luontokeskusten kanssa. Toiminnan vaikutusta osallistujien hyvinvointiin arvioi tutkimus- ja kehittämiskeskus Gerocenter.

Toimintamallien tavoitteena on vahvistaa kaikkien osallistujien luontosuhdetta ja hyvinvointia:

  • yhteiset retket esim. kansallispuistoihin edistävät yhteisöllisyyttä ja luontevaa yhdessäoloa
  • isovanhempi-ikäisten luonto-osaamisen avulla myös lasten ja perheiden suhde luontoon monipuolistuu
  • isovanhempi-ikäisille tarjoutuu mielekäs ja mukava vapaaehtoistoiminnan muoto luontomummeina ja – vaareina
  • perhekahviloiden osallistujat saavat tietoa ja taitoa luonnosta – ja aikuisia perhekahvilan toiminnan toteuttamiseen
  • eri sukupolvien yhteinen toiminta vahvistaa suvaitsevaisuutta ja vähentää yksinäisyyttä
  • lapsille toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden toimia ”mummojen ja vaarien” kanssa, mikäli omiin isovanhempiin ei syystä tai toisesta ole yhteyttä

Kysy lisää:

Etelä-Savo: Katri Manninen, katri.manninen(a)mll.fi, p. 050 3075411

Keski-Suomi: Mira Tasanen, mira.tasanen(a)mll.fi, p. 050 414 5940

Pohjois-Karjala: Merja Korpi, merja.korpi(a)mll.fi, p. 0400 190 458

Pohjois-Savo: Eila-Mari Väätäinen, eila-mari.vaatainen(a)mll.fi, p. 050 313 2915