Vertaisryhmät

Vanhempien vertaisryhmätoiminta on lähtenyt käyntiin vanhempien omista tarpeista. Vertaisryhmien tarkoituksena on tukea tavallista arkipäiväistä vanhemmuutta. Tärkeään osaan vertaisryhmätoiminnassa nousee kokemusten vaihto, tasa-arvoisuus, toisten kunnioittaminen ja usko omaan vanhemmuuteen sekä yhdessä oppiminen.

Vertaisryhmässä on tarkoituksena jakaa keskustelun ja toiminnan kautta arkielämään ja vanhemmuuteen liittyviä asioita. Vertaisryhmissä toiminta perustuu ryhmäläisten itseohjautuvuuteen ja ryhmien tarkoituksena on toimia ilman varsinaista vetäjää.

Vertaisryhmä on joukko samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat yhdessä. Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja jokaisen osallistujan kunnioitukseen.

Vanhempien vertaisryhmässä on mahdollista

  • tavata muita vanhempia, jotka ovat samanlaisessa elämäntilanteessa
  • vaihtaa mielipiteitä, kokemuksia ja tunteita vanhemmuudesta
  • saada uusia ajatuksia lapsuudesta, aikuisuudesta ja vanhemmuudesta
  • löytää uusia ratkaisuja arkisiin tilanteisiin
  • antaa ja saada käytännön apua
  • toimia yhdessä ja kokea yhteenkuuluvuutta
  • vaikuttaa laajemmin, jopa yhteiskunnallisesti

Lisätietoja perhe- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreilta: Yhteystiedot

 

Jututtamo -ohjaajakoulutus 2018

 

Jututtamo-koulutus tarjoaa uudenlaisia työkaluja keskustelun virittämiseen ja vertaisryhmän ohjaamiseen. Jututtamo on keskusteluhetki, jossa vanhemmat pohtivat erilaisia lapseen, nuoreen ja vanhemmuuteen liittyviä asioita. Jututtamo voi kokoontua keskustelutuokiona vaikkapa MLL:n perhekahvilassa, kertaluontoisena tai useamman kerran ryhmänä vanhemmille tai osana vanhempainiltaa päiväkodissa tai koulussa. Ohjaajille jaettavassa materiaalissa on keskustelurunkoja eri teemoihin. Lapsen ja nuoren näkökulma on ykkösenä mielessä. 

Koulutus on suunnattu kaikille lapsista, nuorista, perheistä ja vapaaehtoisena ohjaajana toimimisesta kiinnostuneille. Et tarvitse aiempaa kokemusta ryhmien ohjaamisestaKoulutus on maksuton sisältäen materiaalin, ruokailun ja kahvit. Koulutukseen sisältyy kaksi tapaamista ja Jututtamon ohjaamisen harjoittelu.