Ystäväperhetoiminta

Oletko kiinnostunut muista kulttuureista ja ihmisistä?

 

”Söimme hyvää ruokaa ja kahvia ja leivonnaisia, joita minä en ennen ollut maistanutkaan. Hyviä olivat. Äiti käytti Googlen kääntäjää kertoen että meillä on aito ilmapiiri keskenämme ja kyllä se minustakin siltä vaikutti. Ei yhtään kankea eikä pitkästyttävä. Jo ensimmäisellä kerralla meiltä löytyi yhteys, vaikka meillä ei ollut yhteistä kieltä. Lapset olivat iloisia ja leikimme yhdessä.”

                                                                                                                                        ystäväperheen äiti

 

Ystäväperhetoiminta on toimintaa, jonka pyrkimyksenä on tukea maahanmuuttajaperheen hyvinvointia, vanhemmuutta ja lapsiperheen arkea. Toimintamuoto tarjoaa maahanmuuttajaperheelle mahdollisuuden tutustua suomalaisen perheen arkeen ja suomenkielen käyttämiseen päivittäisessä elämässään toimien näin ollen hyvänä apuna kotoutumisessa.

Ystäväperhetoiminnan sisältönä toimii aivan arkinen yhdessäolo, keskustelu, kuuntelu ja yhdessä toimiminen.

 

Haluatko tutustua Suomessa asuvaan maahanmuuttajaperheeseen ja oppia uudesta kulttuurista?

 

Ystäväperhetoiminta tarjoaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen eri kulttuurien välillä ja ennakkoluulojen vähentämiseen ymmärryksen lisääntymisen myötä. Se on vapaaehtoistoimintaa, joka tuottaa iloa ja hyvinvointia myös suomalaiselle perheelle tarjoten perheelle väylän tutustua toiseen kulttuuriin ja saada uusia ystäviä.

Tällä hetkellä tarjoamme ystäväperhetoimintaa Varkauden kaupungin alueella. Toimintamuoto on yhdistänyt syyrialaisia ja suomalaisia perheitä.

 

Minkälaista ystäväperheenä toimiminen on?

 

Ystäväperhetoiminta on koko perheen toimintaa, jossa tavoitteena on viettää yhteistä aikaa maahan muuttaneen perheen kanssa aivan arkisten touhujen parissa. Perheet voivat harrastaa yhdessä, kokoontua leikkipuistoon, tutustua lähiympäristöön ja sen palveluihin ja käydä vaikka sienestämässä yhdessä. Ystäväperheeltä toivotaan kiinnostusta kaupunkiinsa muuttanutta perhettä ja heidän kotoutumisprosessinsa tukemista kohtaan, aikaa tavata perhettä muutaman kerran kuussa ja halua toimia suomenkielen oppimisen tukena.

Kielivaatimuksia ystäväperheitä kohtaan ei ole, sillä perheiden kanssa useimmiten käytetty kieli on suomi. Toki muukin kielitaito voi toimia hyvänä apuna kohtaamisissa.

Ystäväperheiden ei tarvitse olla lapsiperheitä, myös pariskunnat tai yksittäisetkin henkilöt voivat toimia Ystäväperheenä.

 

Lisätietoja toiminnasta:

Pohjois-Savo: ota yhteys kehittämispäällikkö Annemari Sinikorpeen, p. 050 436 3224 tai annemari.sinikorpi@mll.fi