Vapaaehtoistyö RIKU:ssa

17.4.2018


MLL:n Järvi-Suomen piiri toimii Itä-Suomen Rikosuhripäivystyksen (RIKU) koordinaatiojärjestönä. Myös Rikussa voi toimia vapaaehtoistyössä!

 

Tiesitkö, että rikosuhripalveluita voivat saada rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneet, heidän läheiset ja rikosasiassa todistavat.

Viimeisen parin vuoden aikana RIKU on merkittävästi laajentanut palveluitaan. RIKUlla on julkinen palveluvelvoite rikosuhridirektiivin mukaisten uhrien yleisten tukipalveluiden tuottamiseksi ja tarjoamiseksi. Näitä palveluita tarjotaan maksuttomasti ja luottamuksellisesti uhrin tarpeiden mukaisesti.  Palvelut ovat saatavilla jo ennen rikosoikeudellista menettelyä, sen kuluessa ja tarvittavan ajan sen jälkeen. Mahdollisuus käyttää tukipalveluita ei myöskään ole riippuvainen siitä, onko uhri tehnyt rikosilmoituksen. Palvelut koskevat myös uhrin perheenjäseniä.

Palveluvelvoitteen myötä RIKUn henkilöstön määrä on kasvanut merkittävästi. RIKU-työssä ovat tärkeitä ammattilaisen ohjauksessa toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset ovat RIKU:n perustoiminnan olennainen kulmakivi, koska he toimivat rikosten uhrien, heidän läheisten ja todistajien tukena rikosprosessin eri vaiheissa.

RIKU-työn motivaationa on halu auttaa sekä rikosuhrityön merkityksellisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vapaaehtoistyö RIKUssa on monipuolista ja mielenkiintoista toimintaa. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana myös RIKUn kehittämistyössä. Vapaaehtoiset ovat hyvin sitoutuneita toimintaan ja antavat arvokasta aikaansa rikosuhrityöhön. Aika onkin todella arvokasta tässä hektisessä yhteiskunnassa.

RIKUssa tarjoamme vapaaehtoisillemme oppimisen ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia. Vapaaehtoistyö mahdollistaa löytämään uusia taitoja ja osaamisen alueita. Tärkeässä roolissa vapaaehtoistyössä on myös ryhmä, johon kuulua. Ryhmä tuo yhteisöllisyyden kokemuksen ja lisää vapaaehtoistyön iloa sekä hyvinvointia.

Itä-Suomen alueella toiminnassamme on mukana 105 osaavaa ja innostunutta vapaaehtoistyöntekijää. Olemme kouluttaneet vapaaehtoisia tukihenkilötoimintaan sekä Auttavan puhelimen, Chatin ja Juristin puhelinneuvonnan päivystyksiin. Koulutetut vapaaehtoiset toimivat alueella kahdeksan ammattilaisen ohjauksessa.

RIKUn palvelut ovat valtakunnallisia: apua saa 31 palvelupisteen lisäksi myös puhelimitse ja verkossa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri toimii Itä-Suomen aluetoimiston koordinaatiojärjestönä. Aluetoimiston yhteydessä olevan Joensuun palvelupisteen lisäksi palvelupisteitä on Savonlinnassa, Kuopiossa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa.

 

Jaana Rossinen
Aluejohtaja, Itä-Suomen aluetoimisto, Rikosuhripäivystys