Tervehdys MLL:n Järvi-Suomen piirin Lastenhoitotoiminnasta

31.5.2018 klo 13:55

MLL/ Matti Matikainen
MLL/ Matti Matikainen

Tervehdys MLL:n Järvi-Suomen piirin Lastenhoitotoiminnasta

 

On mielenkiintoista ja palkitsevaa toimia lastenhoitotoiminnassa koordinaattorina.

MLL:n lastenhoitotoiminta auttaa perheitä lyhytaikaisissa tilapäisissä lastenhoitotarpeissa. Usein perheiltä tuleekin kiitosta nopeasta ja joustavasta palvelustamme. Lastenhoitotoiminnalla on merkittävä rooli vanhemmuuden tukemisessa ja orastavien ongelmien ennaltaehkäisyssä. MLL:n lastenhoitotoiminta on luotettavaa, turvallista ja tärkeää arjen apua lapsiperheille.

Hoitajat ovat innokkaita ja motivoituneita lastenhoitotehtäviin ja osaamista heiltä löytyy laidasta laitaan. Koordinaattorin on tärkeää tuntea hoitajat ja perhekohtaisesti pohtia kuka hoitaja on sopivin mihinkin perheeseen. Olen toiminut eri tehtävissä lastenhoitotoiminnassa n. 23 vuoden ajan, nykyisin koordinoin toimintaa koko Järvi-Suomen alueella ja vastaan kokonaisuudessaan lastenhoitotoiminnasta.

 

Ruutuvihkoista reaaliaikaiseen välitysjärjestelmään

 

Alkuun varaukset kirjattiin käsin ruutuvihkoon perheiden soittaessa tilaukset ja hoitajille soitettiin työtarjouksista ja sen jälkeen yhteys uudestaan perheelle, jossa ilmoitettiin hoitajan löytymisestä. Tilausten hoitaminen oli todella hidasta ja hoitajien määrä huomattavasti pienempi kuin nykyisin. Varauksia oli todella paljon vähemmän kuin tänä päivänä ja vuoteen 2011 asti toiminta tapahtui alueittain ja itse hoidin pelkästään Pohjois-Savon alueen.

Hoitajille lähetettiin hoitajatiedotteet peruskirjeenä ja myös tilastot kokonaisuudessaan koottiin manuaalisesti. Paperia, kirjekuoria ja postituskuluja riitti. Nykyisin tiedotteet hoitajille menee välitysjärjestelmän kautta ja myös kaikki tilastot saadaan järjestelmästä suoraan – näin ollen nämäkin työt on nopeutunut huomattavasti. Tärkeää onkin, että hoitajat muistavat kirjata välitysjärjestelmään suoraan sovitut hoitotyöt ja tämä onnistuu silloin, kun perhe on tilannut ensimmäisen varauksen välityksen kautta ja perhe on aktivoitunut hoitajan näkymään.

Järvi-Suomen piirin aloitettua toimintansa vuonna 2011 työalueeni laajeni, kun Pohjois-Savon lisäksi mukaan tuli Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Tässä vaiheessa oli jo selainpohjainen välitysjärjestelmä käytössä ja hoitovarausten hoitaminen nopeaa ja kätevää. Perheet rekisteröityvät pääasiassa itse välitysjärjestelmään ja myös hoitajilla on omat profiilit. Hoitajat kirjaavat käytettävyysaikansa ja niiden puitteissa tarjotaan heille töitä. Hoitajavälitys on avoinna arkisin klo 7-12. Käytännössä kuitenkin etsimme hoitajaa perheille myös ko. ajan ulkopuolella, jotta mahdollisimman moni perhe saisi avun omien tarpeidensa mukaan.

 

Lasten hoitajamme

 

Lastenhoitotoiminnan hoitajat ovat vähintään 16-vuotta täyttäneitä lastenhoitokurssin käyneitä henkilöitä tai sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan viimeisen vuoden opiskelijoita tai ko. aloilta valmistuneita, jotka haastatellaan ja perehdytetään MLL:n lastenhoitotoimintaan. Tällä hetkellä hoitajia Järvi-Suomen piirissä on n. 200.

Hoitajille järjestetään peruskoulutuksia tarpeen mukaan, jatkokoulutuksia hoitajien toiveiden pohjalta vähintään 2 kertaa vuodessa, toiminnanohjauksellisia tapaamisia 2-4 krt/vuosi vähintään keväisin ja syksyisin koko alueella. Hoitajat saavat ko. tapaamisissa tietoa ajankohtaisista asioista, vertaistukea toisilta hoitajilta keskustellen onnistumisista sekä mahdollisista haasteista perheissä.

 

Uudet tuulet lastenhoitotoiminnassa

 

Jälleen puhaltaa uudet tuulet lastenhoitotoiminnassa ja syksyllä 2018 tulee käyttöön uusi entistä paremmin perheitä palveleva välitysjärjestelmä, jossa perhe voi halutessaan olla suoraan yhteydessä hoitajaan ja näin saada vaikka perjantai-iltana tehtyä tilauksen lauantaille. Hoitajailloissa hoitajilta kysyessä, että miltä tuntuu uusi välitysohjelma ja perheiden suorat yhteydenotot, niin kyllä jokainen hoitaja on kokenut asian myönteisenä. Edelleen välittäjää tarvitaan hoitotöitä hoitamaan, sekä koulutuksien, jatkokoulutuksien, hoitajatapaamisten yms. tehtävien hoitoon.

 

Blogin kirjoittaja: Merja Pitkänen, koordinaattori lastenhoitotoiminta