Vapaaehtoisten vertaistapaamiset

MLL:n Järvi-Suomen piiri järjestää vertaistapaamisia mm. perhekahvilaohjaajille ja yhdistysten hallituksissa eri tehtävissä toimiville (esim. sihteerit, rahastonhoitajat). Tapaamisten ideana on virkistäytyminen ja kokemusten jakaminen mukavassa porukassa. MLL:n toimintaperiaatteisiin kuuluu, että vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta – ajatustenvaihto vertaisten kanssa ja piirin tarjoama tuki ovat tässä tärkeässä roolissa.