Koronaohjeistus

(Päivitetty 3.2.2022)

Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ovat koronaepidemian leviämisalueita. 


Piirin alueen aluehallintovirastot ovat tehneet yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan tartuntatautilain (58 §) mukaiset rajoituspäätökset. 

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Itä-Savon alueella tartuntatautilain (58 §) mukaiset rajoituspäätökset päättyvät 15.2.2022. 


Keski-Suomi:

 • Ulko- ja sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärää ei enää rajoiteta. 
 • Erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva rajoitus pysyy vielä voimassa ja tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä, esimerkiksi huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä sekä suosittelemalla kasvomaskin käyttöä yli 12-vuotiaille.  Tämä päätös on voimassa 20.2.2022 saakka.  
 • Oman kunnan ja sairaanhoitopiirin antamia, paikallisesti suunnattuja suosituksia koronaepidemiaan liittyen on suositeltavaa noudattaa. 
 • Lue lisää:  https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69932582


Etelä-Savo:

 • Ulkotiloissa järjestettyjä  yleisötilaisuuksia ei rajoiteta.
 • Tilaisuuksista, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, rajoitetaan vain yli 100 henkilön tilaisuuksia. Yli 100 henkilön tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.
 • Itä-Suomen alueella voi ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka, ei siis rajoiteta henkilömäärän osalta.
 • Päätös on voimassa 2.2-20.2.2022. 
 • Itä-Suomen Avi on 25.1. päätöksellään kumonnut aiemmat tilojen sulkupäätökset. 
 • Tilaisuudet on edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 
 • Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.
 • Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.
 • Toiminnan järjestäjän on huolehdittava tilojen terveysturvallisesta käytöstä sekä hygieniaohjeiden tarkasta noudattamisesta. 

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Itä-Savon alueella:

 • Ulko- ja sisätiloissa järjestettyjä  yleisötilaisuuksia ja osallistujamääriä ei enää rajoiteta.(Itä-Suomen Avin päätös 15.2.2022)
 • Epidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi ja tartuntoja on edelleen paljon. 
 • Huolehdi yhdistyksen järjestämässä toiminnassa terveysturvallisuus: turvavälit, hyvä hygienia ja kasvomaskin käyttö.  
 • Oman kunnan ja sairaanhoitopiirin antamia, paikallisesti suunnattuja suosituksia koronaepidemiaan liittyen on suositeltavaa noudattaa.


Lisätietoja:

https://avi.fi/lansi-ja-sisa-suomi

https://avi.fi/ita-suomi

Ohjeita toiminnan järjestämiseen terveysturvallisesti | Yhdistysnetti (mll.fi)

Seuraattehan aktiivisesti alueellisia ja paikallisia ohjeistuksia, joihin linkit alempana! 


Koronarajoitusten vaikutus perhekahvilatoimintaan

AVIn mukaan rajoituksista ei löydy selvää ratkaisua perhekahviloiden tilanteeseen ja on tulkinnallista kuuluvatko ne kokoontumisrajoitusten piiriin. 

Vallitseva koronatilanne ja viruksen herkkä tarttuvuus huomioiden kannattaa kuitenkin huomioida, että kaikkea sellaista toimintaa, jossa suuri määrä ihmisiä kokoontuu samassa tilassa ja terveysturvallisuudesta huolehtiminen on hankalaa, on syytä välttää.

Tämänhetkisessä koronatilanteessa yhdistys itse päättää pitääkö perhekahvilan auki vai ei. 

Mikäli perhekahvilat pidetään auki:

 • On pidettävä kiinni turvaväleistä, käsihygieniasta sekä mahdollisista henkilömäärärajoituksista.
 • 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla tulee olla maski tai visiiri. 
 • Mikäli mahdollista, aikuisilla tulisi olla nimetyt tai numeroidut paikat.
 • Mahdollisten altistumisten ja tartuntaketjun jäljittämiseksi kaikista kävijöistä tulee kerätä yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero), joita säilytetään 2 viikon ajan.

Jos jokin asia mietityttää, olethan yhteydessä piirin perhekeskustoiminnan koordinaattoreihin! 

Henkilökunnan yhteystiedot


Yhdistys voi laittaa esille esim. perhekahvilan oveen alla olevan kuvan.  Kuvan voi tallentaa omalle koneelle ja liittää sen esimerkiksi word-tiedostoon, jossa on oman yhdistyksen logo. Sama  kuva on myös pdf -muodossa. Ohjeita toiminnan järjestämiseen 

 • Kaikkea MLL:n toimintaa, sen järjestämistä ja siihen osallistumista ohjaavat ensisijaisesti kunkin kunnan, sairaanhoitopiirin tai aluehallintoviraston (AVI) rajoitukset ja suositukset. Etsi ajankohtaisin tieto oman kunnan, sairaanhoitopiirin tai aluehallintoviraston sivuilta. Huomioi, että ohjeistukset voivat muuttua nopeallakin aikataululla.
 • Kaikessa toiminnassa tulee huomioida ja noudattaa tarkasti turvallisuusohjeita (turvavälit, maskit, hygieniaohjeet).
  • Kaikkien yli 12-vuotiaiden on suositeltavaa käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tämä koskee myös ulkona järjestettävää toimintaa, jos turvavälien pitäminen ei onnistu.
 • Toimintaa järjestetään, kun se on mahdollista ja turvallista. 
 • Suositeltavaa on toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa. Suuria sisätilaisuuksia on edelleen syytä välttää.