Kerhonohjaajakoulutus

Oletteko pohtineet kerhotoiminnan käynnistämistä yhdistyksessänne?

Keväällä 2021 toteuttamassamme palvelutarvekyselyssä kävi ilmi, että perheet kaipaavat edullisia tai ilmaisia matalan kynnyksen harrastuskerhoja, joissa lapsi tai nuori pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja kokeilemaan erilaisia aktiviteetteja ilman paineita suoriutua tai sitoutua. 

Seuraava kerhonohjaajakoulutus tulossa kevätkaudella 2022.