Yhdistyskehittäjä-verkkokurssi

Yhdistystoimijoille, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää toimintaa.

Koulutuksessa tarkastellaan hallitustyöskentelyä vuorovai-kutuksen ja ilmapiirin näkökulmista. Kuinka edistää motivoivaa ja innostavaa toimintakulttuuria? Miten luoda kiinnostavia toimintamahdollisuuksia, hankkia uusia jäseniä ja pitää huolta nykyisistä? Luodaan katsaus työnjakoon, ryhmäytymiseen, jaksamiseen ja sitoutumiseen.

Koulutus sisältää

  • kaksi webinaaritapaamista, aloituswebinaari ja päätöswebinaari 
  • lukumateriaalia, johon perehdyt itsenäisesti
  • järjestöesimerkkejä ja tietoiskuja videotallenteina, joihin tutustut itsenäisesti
  • työkaluja ja menetelmiä, joiden käyttöä voit harjoitella
  • oppimistehtäviä ja vertaissparrausta
  • keskusteluja muiden osallistujien kanssa

Toteutus verkkokoulutuksena Itslearning-alustalla, 2 op

Seuraava Yhdistyskehittäjäkoulutus järjestetään v. 2023.