Joutsan yhdistys

Olemme Joutsan paikallisyhdistyksessä toteuttaneet, alun perin Arvosuunnistuksen, nykyään Eppusuunnistuksen nimellä kulkevaa eskareiden kouluun tutustuttamista joka kevät viimeisen 12 vuoden ajan. Tapahtumassa tulevat ekaluokkalaiset kiertävät 4–5 rastin radan yhdessä huoltajiensa kanssa. Rastit ovat olleet toiminnallisia ja koululaisen arkeen sekä koulualueeseen liittyvää koulun ulko- tai sisäalueella. Rastiradan kierrettyään suunnistaja on saanut palkinnon, viime vuosina sisältönä on ollut tuotepalkintoja ja esitteitä. Osallistujamäärä eppusuunnistukseen vaihtelee vuosittain, koska ikäluokat ovat vaihtelevia. Kaikki Joutsan eskarit kutsutaan Wilma-järjestelmän kautta ja yleensä paikalle tulee lähes kaikki. 

Rastirataa toteuttamassa on ollut Joutsan yhtenäiskoulu, seututerveyskeskus (mm. Terveydenhuolto, suunterveydenhuolto), oppilashuoltotyöryhmä, liikenneturva, iltapäivätoiminta sekä koulupoliisi. Lisäksi paikallisia kauppoja ja yrityksiä on ollut tuotepalkintojen lahjoittajina. 

Palaute toiminnasta on ollut positiivista ja tapahtumaa on erityisesti kehuttu informatiiviseksi kokonaisuudeksi. Koulun ympäristöön, opettajaan/opettajiin, oppilashuoltoon ja koululaisen arkeen tutustumisen kannalta sitä on pidetty erityisen hyvänä. Erityisesti ensimmäisen lapsen aloittaessa koulutien tapahtuma koetaan tärkeäksi tiedonlähteeksi. 

Mainosmateriaaleissa käytimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa hyödyksi keskusjärjestön luomaa valmista Ilolla eskarista ekalle -pohjaa. Materiaaleista löytyy valtavasti hyviä vinkkejä niin yhdistykselle toiminnanjärjestäjänä kuin koululaiselle ja huoltajille jaettavaksi. 

Kannustaisin ehdottomasti kokeilemaan juuri teidän yhdistyksessänne tätä toimintaa, se on vain kerran vuodessa. Pienellä paikkakunnalla, jossa kouluja ei ole monia tämä on helppo järjestää ja vaikka olisikin useampi koulu, niin samalla sapluunalla se menee! Joutsassa se on toteutettu samana iltana kuin tulevat koululaiset käyvät tutustumassa uuteen kouluunsa eskaripäivän aikana. Näin kotona riittää illalla juteltavaa niin lapsilla kuin huoltajillakin. Yhteistyössä muiden tahojen kanssa tapahtuma on todella helppo järjestää. Meillä MLL:n paikallisyhdistys on koordinoijana ja palkintojen jakajana mukana ja esillä tapahtumassa. Kannattaa rastienpitäjille antaa vapaat kädet rastipisteen sisältöön ja selkeä aikataulu, niin se homma etenee näppärästi. 

Ilolla eskarista ekaluokalle toimintaa kannustan rohkeasti kokeilemaan, tässä on oiva keino kohdata alueen lapsiperheitä ja saada MLL:lle näkyvyyttä! 

Marjo Huikko,  puheenjohtaja 
MLL Joutsan paikallisyhdistys