Vierimän yhdistys

Vieremän paikallisyhdistys pohti hallituksen keskuudessa vapaaehtoisten rekrytointia ja sitä, miten saisimme houkuteltua toimintaan lisää uusia henkilöitä. Esille nousi idea vapaaehtoisten WA-ryhmän luomisesta ja rekrytointi tapaamisen järjestämisestä. 

 Yhdistyksemme on tehnyt yhteistyötä paikallisen pitopalveluyrityksen kanssa jo pidemmän aikaa. Pitopalvelu on tukenut toimintaamme mm. lahjoittamalla tapahtuma kahvioon tarjottavat ja yhdistys on puolestaan tilannut kokouksiin tarjottavat pitopalvelusta. Päätimmekin houkutella uusia jäseniä ja vapaaehtoisia hyvällä ruualla. Laadimme Facebookin ilmoituksen vapaaehtoisten rekrytointi illasta, jossa oli maininta ruokailusta. 

Tapahtumaan tuli kahdeksan uutta vapaaehtoista, mikä on pienellä paikkakunnalla todella hyvin. Tapaamisessa kerroimme yhdistyksen toiminnasta powerpoint- esityksen avulla, keskustelimme tavoitteista ja haasteista. Myös hallitustyöskentelyä avattiin osallistujille. Usein on käsitys, että hallitukseen osallistuminen on vaativaa, kiireistä, sisältää paljon kokouksia, on virallista, liian sitovaa jne. Luulenpa, että onnistuimme murtamaan aika monta ennakkoluuloa. Osallistujilta tuli paljon uusia ideoita toimintaan. Tunnelma oli leppoisa ja ruoka maittavaa. Ruoka onkin usein aika tärkeässä roolissa meidän tapaamisissa.  

Tapahtumien osalta vapaaehtoisten toimijoiden WA- ryhmä on käynnistynyt hyvin. Näin vältymme yksittäisiltä soitoilta ja tieto avun tarpeesta tavoittaa suuren ryhmän yhdellä viestillä. Jokainen voi ilmaista halukkuutensa talkootyöhön ryhmään tai olla hiljaa, jos siltä tuntuu. Se on juuri vapaaehtoistyön suola. Voit osallistua, jos siltä tuntuu ja aikaa on, mutta on lupa olla myös osallistumatta ilman syyllisyyttä tai sen kummempia selittelyjä. Yhdessä me olemme enemmän! Ja me olemme MLL! 

Anu Juntunen,  puheenjohtaja
MLL:n Vieremän yhdistys