Kuntavaalit ovat perheiden vaalit

24.2.2021

Kuntavaalit ovat monessa mielessä perheiden tärkeimmät vaalit, sillä lapset ja nuoret ovat kuntapalvelujen aktiivisimpia käyttäjiä. Lasten ja nuorten päivät kuluvat suurelta osin päiväkodissa tai koulussa, liikuntapaikoilla, kulttuuritaloissa, nuorisotiloissa ja kirjastoissa.

Lasten ja nuorten palvelut korostuvat kunnissa entisestään, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on tulevaisuudessa kunnan tärkein tehtäväkokonaisuus.

Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta osalle kasaantuu erilaisia hyvinvoinnin haasteita. Niiden voittamisessa kuntapalveluilla on merkittävä rooli.

Tutustu MLL:n vaaliohjelmaan!

MLL on julkaissut oman kuntavaaliohjelmansa, jonka pääkohdat kuuluvat:

  1. Turvataan lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa
  2. Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus
  3. Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus
  4. Vahvistetaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukea kouluissa
  5. Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen
  6. Edistetään hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäistään hyvinvointi- ja terveyseroja
  7. Turvataan vapaaehtoistoiminnan edellytykset
  8. Edistetään tavoitteellisesti lasten oikeuksien toteutumista
  9. Arvioidaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset

MLL:n kuntavaalisivustoon pääset tutustumaan tästä!

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 26.5.-8.6.2021.