Selviydytään kiusaamisesta -menetelmäkoulutukset ammattilaisille ja opiskelijoille

Nuori nojaamassa puuhun ja katsomassa järvelle.
📸Hugo Korhonen

Selviydytään kiusaamisesta -menetelmäkoulutus tarjoaa työkaluja kiusaamista kokeneiden nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutuksessa käsitellään kiusaamista ilmiönä, kiusaamisen seurauksia ja suojaavia tekijöitä sekä menetelmiä ryhmä- ja yksilötyöhön nuorten kanssa.

Koulutus on suunnattu kaikille nuoria kohtaaville työntekijöille, esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuollossa toimiville, nuorisotyöntekijöille ja koulujen ammattilaisille sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille. Koulutuksia järjestetään kaikille avoimina etäkoulutuksina 1-2 kertaa lukukaudessa. Koulutuksen voi myös tilata etä- tai livekoulutuksena. Suositeltu ryhmäkoko on 10-25 henkilöä ja kesto noin 5 tuntia tai tilaajan kanssa sovittu kesto. Koulutus voidaan järjestää myös kahdessa osassa 2 x 2,5h. Koulutus on osallistujille maksuton.

Osallistuja saa koulutuksesta 

  • Lisäosaamista kiusaamisilmiöstä ja kiusaamisen jälkihoidosta. 
  • Näkökulmia kiusaamista kokeneen nuoren kohtaamiseen ja kiusaamisen puheeksi ottamiseen. 
  • Konkreettisia menetelmiä ja työkaluja kiusaamista kokeneen nuoren tukemiseen , jotka ovat hyödynnettävissä omassa työssä sekä ryhmä- että yksilöohjauksessa. 

Lisätiedot:
Jenny Saksola
jenny.saksola@mll.fi