Lapsivaikutusten arviointi -koulutus

Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Lapsivaikutuksia tulee arvioida, kun
päätöksellä voi olla vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Lapsivaikutusten arvioinnissa on huomioitava myös yleisesti väestöön kohdistuvien päätösten vaikutukset lapsiin. Arviointi tuo jäsenneltyä tietoa lapsiin, nuoriin ja perheisiin vaikuttavan päätöksenteon perustaksi sekä arviointi mahdollistaa lasten etujen huomioon ottamisen päätöksenteossa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Arvioinnilla saadan tietoa erilaisissa tilanteissa olevien lasten ja nuorten
asemasta.

Koulutus on tarkoitettu kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksiä valmisteleville viranhaltijoille ja päättävien elinten luottamushenkilöille. Suositeltu ryhmäkoko koulutukselle on 5-40 henkilöä. Koulutuksen kesto on ryhmäkoosta riippuen 4-6 tuntia. Ilman pienryhmäsparrausta toteutettavan koulutuksen kesto on 2 tuntia. Koulutusta toteutetaan tilauksesta sovittuna ajankohtana.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt saavat koulutuksesta

  • Lapsivaikutusten arvioinnin toteutuksen sparrausta ja ohjausta MLL:n lapsivaikutusten arvioinnin työkaluun pohjautuen.
  • Tietoa sekä lyhyen että pitkän aikavälin lapsivaikutuksista päätöksenteossa.
  • Menetelmiä lapsivaikutusten arviointiin omassa valmistelu- ja päätöstyössään.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Miia Jyrkinen
miia.jyrkinen@mll.fi