Lapset puheeksi menetelmäkoulutus

Lapset puheeksi® (LP) -menetelmän avulla luodaan vanhempien ja muiden lapselle tärkeiden ihmisten sekä lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta. Lähtökohtana on tukea perheitä heidän arkisissa ympäristöissä, kuten kouluissa, päiväkodeissa tai vapaa-ajanympäristöissä. Menetelmää käytetään myös erilaisissa sosiaalialan palveluissa ja järjestöissä. Lapset puheeksi -menetelmä perustuu tutkittuun teoriatietoon muun muassa pärjäävyydestä, lapsen kehitystä suojaavista tekijöistä ja lapsen kehitysympäristöjen vaikutuksista. Keskustelussa suunnitellaan ja sovitaan arkisista toimista, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan perheen pärjäävyyttä.

Lapset puheeksi menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla. Koulutukseen voi osallistua kerrallaan 5-10 henkilöä ja koulutus kestää yhteensä 18 tuntia, jakaantuen kolmellelle päivälle, 6 tuntia/päivä. Pienemmällä ryhmä koolla mahdollisuus myös kaksipäiväiseen koulutukseen. Koulutus
sisältää lisäksi itsenäisesti tehtävät välitehtävät. Menetelmäkoulutus antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa.

Osallistuja saa menetelmäkoulutuksesta

  • Valmiudet käyttää menetelmää apuvälineenä pohtiessa yhdessä perheen kanssa lasta suojaavia tekijöitä, perheen arkea ja muutosten keskellä pärjäämistä.
  • Valmiudet käydä mentelmään pohjautuvaa keskustelua, jossa tehdään näkyväksi arjen moninaisuus, sen monipuoliset vahvuudet ja mahdolliset haavoittuvuudet. 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Miia Jyrkinen
miia.jyrkinen@mll.fi