Vanhemmuuden ABC-ryhmät

ABC-ryhmätoimintaa on tarkoitettu 3–12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Tavoitteena on lapsen positiivisen kehityksen tukeminen sekä vanhemman ja lapsen suhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen. ABC-ryhmät pohjautuvat tutkittuun tietoon vanhemmuudesta ja ovat kehitetty yhdessä Tukholman kaupungin, Karoliinisen instituutin ja perheiden kanssa.

Vanhempi saa neljä kertaa kokoontuvasta ryhmästä

  • Tutkimusperustaista tietoa vanhemmuudesta, lapsen
    kehityksestä ja vuorovaikutuksesta lapsen kanssa.
  • Työkaluja hyvän ja toimivan suhteen ylläpitämiseksi ja rakentamiseksi lapsen sekä vanhemman välille.
  • Mahdollisuuden keskustella ja vaihtaa kokemuksia vanhempana olemisesta ohjatusti vertaisryhmässä.
  • Ryhmänohjaajan reflektoivan tuen koko koulutuksen ajaksi.

Tapaamisten teemat

1. tapaaminen – Osoita Rakkautta
Miten toimia niin että läheiset suhteemme toimivat?
2. tapaaminen – Aikaa yhdessä
Miten vaikutamme toisiimme arjen yhteispelissä?
3. tapaaminen – Näytä esimerkkiä
Miten toteutamme rennompaa vanhemmuutta?
4. tapaaminen – Riitojen valitseminen
Mistä riitelen ja mistä en?