Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2021/1176, myönnetty 21.9.2021 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin työhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Varoja käytetään vanhemmuuden tukemiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen, näihin tähtäävien toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi vertaisryhmätoiminta, koulutustoiminta, tapahtumat, hyvinvointia tukevan ja edistävän materiaalin tuottaminen, paikallisyhdistysten vapaaehtoistyön tukeminen tai suora taloudellinen tuki perheille.