Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Kuvassa on kädet joiden väliin on pingoitettu lankakoja, joista muodostuu kuvio jonka keskellä on pykälän merkki.

MLL:n Järvi-Suomen piiri hallinnoi Pohjois-Karjalan sovittelutoimistoa, joka vastaa rikos- ja riita-asioiden sovittelun järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Sovittelutoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Sovittelupalvelujen järjestämisestä ja valtakunnallisesta koordinoinnista sekä tilastoinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sovittelussa rikoksen ja riita-asian osapuolilla on mahdollisuus kohdata toisensa, käydä vuoropuhelua tapahtuneesta ja käsitellä konfliktista aiheutuneita haittoja. Kohtaamisen mahdollistavat koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, jotka toimivat ammattihenkilöstön tukemina ja ohjaamina.

Sovittelu perustuu lakiin rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (Sovittelulaki, 1015/2005). Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista, puolueetonta ja maksutonta.