Illat vanhemmille

Kolme lasta piirtää katuliiduilla asfalttiin.

Vanhempainillat ovat huoltajille suunnattuja räätälöityjä teemallisia tilaisuuksia joiden teemoina ovat

  • Huoltajana digiajassa
  • Kaveri- ja vuorovaikutustaidot
  • Päihteet ja turvataidot

Huoltaja saa illasta

  • Tukea kasvatukseensa lasten ja nuorten kasvussa aikuisuuteen.
  • Tukea ja vahvistusta vanhemmuuteen vertaistuen ja saadun tiedon kautta.
  • Tietoa ja tukea median ja arjen tuomiin haasteisiin.
  • Perustieto lasten ja nuorten maailmasta tänä päivänä.

Vanhempainillat on suunnattu pääsääntöisesti päiväkoti-, alakoulu-, sekä yläkouluikäisten lasten huoltajille. Vanhempainiltoja tarjotaan koko piirin alueella livenä tai verkossa. Vanhempainillat kestävät 1,5 tuntia. 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Riina Muotka
riina.muotka@mll.fi

Vanhemmuusillat ovat ammatillisesti ohjattuja vanhemmille suunnattuja iltoja, jotka perustuvat vertaisuuteen. Tiedon saannin lisäksi vanhemmuusiltojen tarkoituksena on mahdollistaa vanhempien keskinäinen vertaistuki ja ajatustenvaihto käsiteltävistä teemoista. Eri ikäkausiin keskittyvien vanhemmuusiltojen lisäksi tarjolla on myös yksittäisiin aihealueisiin keskittyviä teemailtoja.

Vanhempi saa ryhmästä

  • Tietoa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukemisesta eri ikäkausina.
  • Tukea ja vahvistusta vanhemmuuteen vertaistuen ja saadun tiedon kautta.
  • Tietoa eri sisällöistä, joita ovat: odotusaika, vauvaikä (0-1v), taaperoikä (1-3v),varhaiskasvatusikä (3-6v), esikouluikä (6-7v), alakouluikä (7-9v ja 9-12v), varhaisnuoruus 12-15v),keskinuoruus (15-18v).

Vanhemmuusillat on suunnattu pääsääntöisesti ensimmäisen lapsen vanhemmille, mutta ne ovat avoimia kaikille vanhemmille ja lasta odottaville. Yksi kokonaisuus kestää noin 1,5–2 tuntia. Vertaisuuteen perustuville vanhemmuusilloille sopiva ryhmäkoko on 6-12 henkilöä, jolloin myös keskinäinen ajatustenvaihto on luontevampaa. 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Nina Kauppinen
nina.kauppinen@mll.fi