Järvi-Suomen piiri

Eri ikäisiä aikuisia istumassa ja seisomassa sisätilassa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on järjestö, joka toimii valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Mannerheimin Lastensuojeluliitto muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 537 paikallisyhdistyksestä, joita toimii lähes kaikissa Suomen kunnissa. Keskusjärjestön toimintaa ohjaa liittokokous, joka kokoontuu kerran kolmessa vuodessa. Piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset ovat edustettuina liittokokouksessa. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Piiri tarjoaa toimintoja lapsille, nuorille ja lapsiperheille, palveluja kunnille, koulutuksia niin vapaaehtoisille kuin ammattilaisillekin sekä vaikuttaa lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon. MLL:n Järvi-Suomen piiri toimii Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen maakunnissa ja alueella toimii 105 aktiivista paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä yli 10 000 jäsentä.  

MLL:n Järvi-Suomen piirin alueella on neljä vapaaehtoiskeskusta Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Kuopiossa. Piirin toimintaa ohjaavat vuosittain kokoontuvat kevät- ja syyskokous, joissa paikallisyhdistykset ovat edustettuina. Vuosittain valittava piirihallitus johtaa, kehittää ja valvoo piirin toimintaa. Piiri hallinnoi myös Rikosuhripäivystyksen (RIKU) toimintaa Itä-Suomen alueella sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimintaa Pohjois-Karjalan alueella. 

MLL:n paikallisyhdistykset ovat alueellisia yhdistyksiä, joiden tukena piiri toimii. Paikallisyhdistykset järjestävät omalla alueellaan monipuolista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille, esimerkiksi tapahtumia ja retkiä. Moni paikallisyhdistys pitää alueellaan perhekahvilaa, joka toimii lapsiperheiden avoimena kohtaamispaikkana.