Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi
mielessä -ohjaajakoulutus

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on tarkoitettu vauvaperheille ja Lapsi mielessä vanhempainryhmä 1–6-vuotiaiden lasten vanhemmille. Ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon
perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin.

Ohjaajakoulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen ja seurakuntien lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille, joilla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Koulutukseen voi osallistua kerrallaan 10-25 henkilöä. Koulutuksia järjestetään tilauksien mukaan ympäri vuoden. Koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää, perheryhmän ohjauksen ja kolme syventävää koulutuspäivää ryhmän ohjauksen aikana. Tarvittaessa mahdollisuus osallistua opetuspäiviin myös etänä.

Ohjaajakoulutus tarjoaa osallistujalle

  • Uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen.
  • Kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja kehittymistä hankalissa asiakastilanteissa.
  • Syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön.
  • Tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Marjo Lehtomäki
marjo.lehtomaki@mll.fi