Tuu mun kaveriksi

Tuu mun kaveriksi -hanke tähtää alakouluikäisten lasten yksinäisyyden tunteen vähentämiseen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Hanke on suunnattu yksinäisyyttä kokevalle 7–12 -vuotiaalle lapselle, joka toivoo saavansa itselleen kaverin ja löytävänsä mielekästä tekemistä. Lapsen läheiselle aikuiselle, joka haluaa saada keinoja tukea ja vahvistaa yksinäisyyttä kokevaa lasta.

Toiminnassa autetaan lapsen läheistä aikuista tunnistamaan lapsen kokema yksinäisyys ja pohditaan yhdessä keinoja tukea yksinäisyyttä kokevaa lasta. Lapselle toiminta tarjoaa mahdollisuuden löytää pysyvä ystävyyssuhde turvallisessa ilmapiirissä. Lapsen itsetuntoa ja kaveritaitoja vahvistetaan yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitteiden avulla mielekkään tekemisen parissa.

Toimintaa aloitetaan syksyn 2024 aikana Kaavilla, Nurmeksessa, Outokummussa ja Varkaudessa. Vuoden 2025 aikana toiminta käynnistyy myös Leppävirralla ja Tohmajärvellä. Tuu mun kaveriksi -hanke kestää vuoden 2026 loppuun saakka.

Hankkeen toimintamuotoina ovat:  

  • työkalun lapsen kokeman yksinäisyyden tunnistamiseen lapsen läheisille aikuisille
  • perheen hyvinvointia vahvistava ohjaus
  • verkkotehtävät perheelle
  • toiminnalliset vertaisryhmät lapsille
  • vertainen on ystävä -toiminta.  

Hankkeessa kehitettävien toimintojen kautta autetaan syntymään pysyviä ystävyyssuhteita lasten välille kiinnostavan tekemisen avulla.